Lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging geldt voor het gehele gezin. Dus iedereen die tot het gezin behoort is automatisch lid; ook thuiswonende (volwassen) kinderen.
De contributie is slechts 5 euro per gezin per jaar.
Als lid kun je deelnemen aan al onze activiteiten. Voor een aantal activiteiten wordt nog wel een kleine vergoeding of inleg gevraagd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Maar uiteraard kun je op elk willekeurig moment lid worden.
Wil je lid worden van onze vereniging, stuur dan even een E-mail met je adresgegevens naar penningmeester@svbovenburen.nl
Je krijgt dan een bevestiging van je inschrijving met je lidnummer.
De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 18 RABO 0351 7636 35 ten name van SV Bovenburen. Vermeld altijd je lidnummer!

Ieder gezin die lid is, ontvangt 4 keer per jaar ons cluborgaan met daarin de aankondiging van al onze activiteiten en overige mededelingen. Ook kunnen er zelf geschreven stukjes over onze activiteiten in geplaatst worden.
Waarschijnlijk zal op termijn het cluborgaan gaan verdwijnen en zal alle informatie enkel nog op onze website te vinden zijn.

Opzeggen van je lidmaatschap kan door even een E-mail te sturen met in iedere geval je lidnummer. Opzegging moet in principe voor 15 november gebeuren. (Je mag ook op iedere ander moment je lidmaatschap beƫindigen maar er vind geen teruggaaf van betaalde contributie plaats.)

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling: